Active
Directory

Zajmujemy się wdrażaniem usługi katalogowej Active Directory (domeny Active Directory, AD) oraz jej utrzymaniem i zarządzaniem. Usługa realizowana jest w ramach outsourcingu IT.

active directory

Co zyskujesz korzystając z usługi Active Directory?

Dzięki korzystaniu z usługi AD można bezpieczniej zarządzać środowiskiem komputerowym przedsiębiorstwa.

Wdrożenie pracy w domenie AD umożliwia precyzyjne planowanie i wprowadzanie zmian w systemie informatycznym firmy.

zarządzanie polityką  bezpieczeństwa

zarządzanie przepływem informacji

kontrole uprawnień użytkowników

łatwa kontrolę konfiguracji systemów operacyjnych

wysoki poziom bezpieczeństwa danych firmy

łatwośc kontroli nad aplikacjami

utrzymanie hierarchii zasobów sieciowych

Zadzwoń po ofertę:

FAQ

Active Directory (AD) to usługa katalogowa opracowana przez firmę Microsoft, która działa w środowisku systemu Windows Server. Służy ona do zarządzania i organizowania zasobów sieciowych, takich jak użytkownicy, komputery, grupy, drukarki i inne urządzenia w środowisku sieciowym opartym na Windows.

Główne cele i funkcje usługi katalogowej AD to:

 1. Zarządzanie tożsamościami: usługa umożliwia centralizowane zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami do zasobów sieciowych. Dzięki temu administratorzy mogą kontrolować dostęp do plików, folderów, aplikacji i innych zasobów w sieci.

 2. Zarządzanie urządzeniami: AD pozwala na zarządzanie komputerami w sieci, zarówno stacjonarnymi, jak i przenośnymi. Umożliwia konfigurację ustawień, instalację oprogramowania, udostępnianie zasobów i monitorowanie statusu urządzeń w sieci.

 3. Organizacja w strukturę hierarchiczną: AD umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej, w której zasoby sieciowe mogą być logicznie grupowane i zarządzane. Struktura ta może odzwierciedlać strukturę organizacyjną firmy, co ułatwia zarządzanie i dostęp do zasobów w sieci.

 4. Uproszczona autoryzacja i uwierzytelnianie: AD zapewnia mechanizmy uwierzytelniania, takie jak logowanie do domeny, jednokrotne logowanie (Single Sign-On) i możliwość korzystania z identyfikatorów Active Directory do logowania się do różnych zasobów w sieci.

 5. Zabezpieczenia i polityki: AD umożliwia definiowanie polityk bezpieczeństwa i ich stosowanie w sieci. Można określać zasady hasła, ograniczenia dostępu, zasady grupy i wiele innych zabezpieczeń.

Dzięki usłudze katalogowej AD łatwiej skonsolidować zarządzanie zasobami sieciowymi, ułatwiając tym samym zarządzanie użytkownikami, urządzeniami i bezpieczeństwem w sieci Windows.

Active Directory (AD) to kompleksowy system zarządzania tożsamościami i dostępem w środowisku Windows, który oferuje wiele korzyści dla organizacji. Oto niektóre z głównych zalet Active Directory:

 1. Centralizacja zarządzania: usługa AD umożliwia centralne zarządzanie użytkownikami, grupami, komputerami i zasobami w całej sieci. Dzięki temu można skonsolidować zarządzanie i uprościć procesy administracyjne.

 2. Jednolita tożsamość i uwierzytelnianie: AD zapewnia jednolitą tożsamość użytkowników w całej sieci. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z tej samej nazwy użytkownika i hasła do dostępu do różnych zasobów, takich jak komputery, serwery, skrzynki pocztowe, bazy danych itp.

 3. Kontrola dostępu i zabezpieczenia: AD umożliwia definiowanie i zarządzanie politykami bezpieczeństwa dla użytkowników i zasobów. Można kontrolować dostęp do plików, folderów, drukarek, aplikacji itp., a także zarządzać uprawnieniami na poziomie grupy lub użytkownika.

 4. Współdzielenie zasobów i kolaboracja: Dzięki AD można łatwo udostępniać i zarządzać wspólnymi zasobami, takimi jak pliki, drukarki, foldery publiczne itp. Ułatwia to współpracę i kolaborację między użytkownikami w sieci.

 5. Skalowalność i replikacja: AD jest skalowalnym systemem, który może obsługiwać rozbudowane środowiska sieciowe. Można rozszerzać infrastrukturę AD w miarę wzrostu organizacji i replikować dane w różnych lokalizacjach dla zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.

 6. Automatyzacja i skrypty: AD oferuje programowe interfejsy API (Application Programming Interfaces), które umożliwiają automatyzację zadań administracyjnych za pomocą skryptów i narzędzi programistycznych. Można tworzyć skrypty, które ułatwiają zarządzanie użytkownikami, grupami, politykami itp.

 7. Integracja z innymi usługami Microsoft: AD jest ściśle zintegrowane z innymi usługami i technologiami Microsoft, takimi jak Exchange Server (do zarządzania skrzynkami pocztowymi), SharePoint (do współpracy i udostępniania dokumentów), System Center (do zarządzania zasobami IT) itp. To ułatwia wdrażanie i integrację tych usług w środowisku AD.

 8. Audyt i raportowanie: AD oferuje narzędzia do audytu, monitorowania i raportowania działań użytkowników w sieci. Można śledzić, kto i kiedy uzyskał dostęp do określonych zasobów, jakie zmiany zostały wprowadzone w obiektach katalogowych, a także generować raporty dotyczące aktywności w sieci. To pozwala na lepszą kontrolę i bezpieczeństwo danych w organizacji.

 9. Hierarchiczna struktura: AD opiera się na hierarchicznej strukturze katalogowej, co umożliwia organizację obiektów, takich jak użytkownicy, grupy i zasoby, w logiczny sposób. Ta struktura ułatwia zarządzanie i nawigację w dużych sieciach.

 10. Wsparcie dla wielu domen: AD obsługuje wielodomenowość, co oznacza, że można tworzyć i zarządzać wieloma domenami w jednym środowisku. To jest przydatne dla organizacji z oddziałami, działami czy różnymi lokalizacjami, które mają różne wymagania dotyczące zarządzania tożsamościami.

 11. Integrowane usługi usług sieciowych: AD zapewnia integrację z różnymi usługami sieciowymi, takimi jak DNS (Domain Name System) i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Dzięki temu można zarządzać i udostępniać zasoby sieciowe w sposób spójny.

 12. Wsparcie dla wielu platform: Chociaż AD jest głównie używane w środowiskach Windows, istnieją również rozwiązania, takie jak Azure Active Directory, które umożliwiają integrację i zarządzanie tożsamościami w różnych platformach, w tym na platformach mobilnych i chmurze.

  Warto zauważyć, że korzyści związane z Active Directory mogą się różnić w zależności od potrzeb i wielkości organizacji. Dla większości przedsiębiorstw, które korzystają z systemów Windows, Active Directory jest niezwykle przydatnym narzędziem do skutecznego zarządzania tożsamościami, dostępem i zasobami w sieci.

Zapisz się
do naszego
newslettera

  Napisz do nas:

  BIURO:
  ul. Działkowa 19
  65-767 Zielona Góra
  GODZINY PRACY:
  pn-pt: 9:00 - 17:00
  sob-nie: nieczynne
  TELEFON:
  68 419 90 10

  Active Directory – centralne zarządzanie identyfikacją i dostępem. Jesteśmy wiodącym dostawca rozwiązań Active Directory, które umożliwiają centralne zarządzanie tożsamościami i dostępem w Twojej firmie. Usługa katalogowa AD to zaawansowany system zarządzania tożsamościami i dostępem, który umożliwia kontrolę użytkowników, grup, zasobów oraz uprawnień w sieci firmowej. Nasza firma specjalizuje się w wdrażaniu i konfiguracji rozwiązań AD, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność Twojego środowiska IT.

  Korzyści z usługi AD: Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami: Active Directory umożliwia tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, grupami, politykami bezpieczeństwa oraz dostępem do zasobów sieciowych w jednym, scentralizowanym miejscu. Bezpieczeństwo i ochrona danych: Dzięki zaawansowanym mechanizmom uwierzytelniania i autoryzacji, AD zapewnia bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych oraz chroni poufne dane przed nieautoryzowanym dostępem.

  Efektywność i łatwość zarządzania: Dzięki hierarchicznemu modelowi, AD ułatwia zarządzanie tysiącami użytkowników, komputerów i zasobów w skali przedsiębiorstwa, co przekłada się na efektywność działania IT. Integracja z innymi systemami: AD umożliwia integrację z innymi rozwiązaniami, takimi jak usługi chmurowe, aplikacje SaaS oraz systemy autoryzacji i uwierzytelniania zewnętrzne. Zaufaj incomtech jako swojemu partnerowi w dziedzinie rozwiązań Active Directory. Nasz doświadczony zespół pomoże Ci w wdrożeniu i konfiguracji najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2022 incomtech – outsourcing ITusługi informatyczne