Ochrona danych osobowych

 

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem procedur z zakresu danych osobowych.

W ramach ochrony danych osobowych:

 • przeprowadzamy audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • przygotowujemy sprawozdanie z przeprowadzonego audytu,
 • wykonujemy analizę stanu prawnego i technicznego w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • przygotowujemy dokumentację przetwarzania i ochrony danych osobowych wymaganej m.in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 IV 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz innymi aktami prawa polskiego,
 • przeprowadzamy analizę ryzyka przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • przygotowujemy wzory dokumentacji dla Administratora Danych Osobowych (ADO), w tym m.in.: politykę ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, upoważnienia do przetwarzania, klauzule zgód, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów itd.,
 • przeprowadzamy szkolenia pracowników obejmujące m.in. zapoznanie z wprowadzonymi w przedsiębiorstwie zasadami ochrony danych osobowych,
 • weryfikujemy konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowujemy komunikaty na strony internetowe wymagane przepisami prawa, m.in. oświadczenia o przechowywaniu danych osobowych, oświadczenia o korzystaniu z adresów poczty elektronicznej przy wysyłce newsletterów itp.,
 • opracowujemy wykaz niezbędnych zmian do wprowadzenia na stronach internetowych w celu dostosowania ich do wymogów związanych z ochroną danych osobowych, m.in. w zakresie polityki prywatności i polityki cookies,
 • sprawdzamy czy przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane z kontrahentami,
 • zapewniamy stałe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych oraz analizy ryzyka sieci teleinformatycznych.

 

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

 

Kontakt

Serwis i biuro:
ul. Krośnieńska 3 lok. 15 i 20
Budynek Geomap
65-625 Zielona Góra
Godziny pracy:
pn-pt: 9:00 - 17:00
soboty: 10:00 - 14:00

Serwis komputerowy/ Informacja
tel. 575 653 393

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
Kamil Kosiński
tel. 690 003 214

Sprzedaż usług
Filip Jackiewicz
tel. 690 009 393

Administracja systemami informatycznymi

Mirosław Fuczko
tel. 690 004 931

Robert Rusin
tel. 690 008 816

Grzegorz Gręda
tel. 690 007 726
Serwis komputerowy/ Informacja
serwis@incomtech.eu

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
Kamil Kosiński
k.kosinski@incomtech.eu

Sprzedaż usług
Filip Jackiewicz
f.jackiewicz@incomtech.eu

Administracja systemami informatycznymi

Mirosław Fuczko
m.fuczko@incomtech.eu

Robert Rusin
r.rusin@incomtech.eu

Grzegorz Gręda
g.greda@incomtech.eu

Paweł Wasylewicz
p.wasylewicz@incomtech.eu
Skontaktuj się z nami