Ochrona danych osobowych

RODO (z ang. General Data Protection Regulation – GDPR, Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych) weszło w życie 25 maja 2018 r. i spowodowało prawdziwą rewolucję w ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga, aby przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje zdefiniowały i określiły kategorie danych osobowych, które są przez nie przetwarzane, ale także ryzyko, które może zaistnieć przy tym przetwarzaniu. Ochrona danych osobowych to proces, w którym wspieramy organizacje.

Na czym polega ochrona danych osobowych? Co robimy, aby zorganizować zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w firmach, instytucjach i organizacjach?

Zajmujemy się wieloma aspektami ochrony danych w organizacjach, między innymi są to:

 1. Odpowiednia organizacja:
  • dobór adekwatnych zabezpieczeń w ochronie danych osobowych,
  • dobór odpowiednich środków organizacyjnych
  • wprowadzenie odpowiednich procedur, m.in. polityki czystego biurka, polityki czystego ekranu, polityki kluczy, polityki używania smartfonów i wielu innych.
 2. Środki techniczne i IT
  • dobór odpowiednich środków technicznych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
  • ocena systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych i wytyczne do ewentualnej modernizacji tego systemu,
  • ocena adekwatności stosowanych zabezpieczeń zarówno infrastrukturalnych jak i w systemie teleinformatycznym.
  • wprowadzenie odpowiednich procedur: szyfrowania danych osobowych, korzystania z komputerów przenośnych, pamięci typu flash, procedura zapewniająca ciągłość działania organizacji
 3. Analiza ryzyka
  • określenie możliwych zagrożeń, podatności i słabych punktów systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury,
  • prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu,
  • wyznaczenie odpowiednich zabezpieczeń infrastrukturalnych oraz systemu teleinformatycznego.
 4. Usuwanie danych osobowych oraz niszczenie nośników danych osobowych
  • analiza sposobów usuwania danych osobowych i ocena ich efektywności,
  • tworzenie procedur usuwania danych osobowych oraz bezpieczne niszczenie nośników danych osobowych
 5. Dokumentacja ochrony danych osobowych
  • analiza funkcjonującej w organizacji dokumentacji
  • skorygowanie funkcjonującej dokumentacji w celu spełnienia nowych przepisów prawa
  • opracowanie niezbędnych procedur i regulaminów zapewniające bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Wykonujemy także prace polegające na:

 • utworzeniu procedury zgłaszania incydentów ochrony danych osobowych oraz przygotowanie niezbędnych formularzy
 • opracowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne/ zleceniobiorców
 • spełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzane są w organizacji
 • przejęciu obowiązków Inspektora Danych Osobowych

 

 

Zadzwoń, umów się z nami na spotkanie.

Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych w Twojej firmie.

Kontakt

Serwis i biuro:
ul. Krośnieńska 3
Budynek Geomap
65-625 Zielona Góra
Godziny pracy:
pn-pt: 9:00 - 17:00
soboty: 10:00 - 14:00

Serwis komputerowy
Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
tel. 575 653 393
serwis@incomtech.eu

Informacja EuroCert
tel. 690 009 393

Administracja systemami informatycznymi

Robert Rusin
tel. 690 008 816
r.rusin@incomtech.eu

Grzegorz Gręda
tel. 690 007 726

Sebastian Bandach
tel. 690 004 931
Serwis komputerowy
Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
serwis@incomtech.eu

Administracja systemami informatycznymi

Robert Rusin
r.rusin@incomtech.eu

Grzegorz Gręda
g.greda@incomtech.eu

Sebastian Bandach
s.bandach@incomtech.eu

Paweł Wasylewicz
p.wasylewicz@incomtech.eu
Skontaktuj się z nami