Ochrona danych osobowych

RODO (z ang. General Data Protection Regulation – GDPR, Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych) weszło w życie 25 maja 2018 r. i spowodowało prawdziwą rewolucję w ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga, aby przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje zdefiniowały i określiły kategorie danych osobowych, które są przez nie przetwarzane, ale także ryzyko, które może zaistnieć przy tym przetwarzaniu. Ochrona danych osobowych to proces, w którym wspieramy organizacje.

Na czym polega ochrona danych osobowych? Co robimy, aby zorganizować zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w firmach, instytucjach i organizacjach?

Zajmujemy się wieloma aspektami ochrony danych w organizacjach, między innymi są to:

 1. Odpowiednia organizacja:
  • dobór adekwatnych zabezpieczeń w ochronie danych osobowych,
  • dobór odpowiednich środków organizacyjnych
  • wprowadzenie odpowiednich procedur, m.in. polityki czystego biurka, polityki czystego ekranu, polityki kluczy, polityki używania smartfonów i wielu innych.
 2. Środki techniczne i IT
  • dobór odpowiednich środków technicznych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
  • ocena systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych i wytyczne do ewentualnej modernizacji tego systemu,
  • ocena adekwatności stosowanych zabezpieczeń zarówno infrastrukturalnych jak i w systemie teleinformatycznym.
  • wprowadzenie odpowiednich procedur: szyfrowania danych osobowych, korzystania z komputerów przenośnych, pamięci typu flash, procedura zapewniająca ciągłość działania organizacji
 3. Analiza ryzyka
  • określenie możliwych zagrożeń, podatności i słabych punktów systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury,
  • prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu,
  • wyznaczenie odpowiednich zabezpieczeń infrastrukturalnych oraz systemu teleinformatycznego.
 4. Usuwanie danych osobowych oraz niszczenie nośników danych osobowych
  • analiza sposobów usuwania danych osobowych i ocena ich efektywności,
  • tworzenie procedur usuwania danych osobowych oraz bezpieczne niszczenie nośników danych osobowych
 5. Dokumentacja ochrony danych osobowych
  • analiza funkcjonującej w organizacji dokumentacji
  • skorygowanie funkcjonującej dokumentacji w celu spełnienia nowych przepisów prawa
  • opracowanie niezbędnych procedur i regulaminów zapewniające bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Wykonujemy także prace polegające na:

 • utworzeniu procedury zgłaszania incydentów ochrony danych osobowych oraz przygotowanie niezbędnych formularzy
 • opracowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne/ zleceniobiorców
 • spełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzane są w organizacji
 • przejęciu obowiązków Inspektora Danych Osobowych

 

 

Zadzwoń, umów się z nami na spotkanie.

Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych w Twojej firmie.

Kontakt

Serwis i biuro:
ul. Krośnieńska 3 lok. 15 i 20
Budynek Geomap
65-625 Zielona Góra
Godziny pracy:
pn-pt: 9:00 - 17:00
soboty: 10:00 - 14:00

Serwis komputerowy
tel. 575 653 393

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
Kamil Kosiński
tel. 690 003 214

Sprzedaż usług
Informacja EuroCert
Tomasz Śliwiński
tel. 690 009 393

Administracja systemami informatycznymi

Robert Rusin
tel. 690 008 816

Grzegorz Gręda
tel. 690 007 726
Serwis komputerowy
serwis@incomtech.eu

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
Kamil Kosiński
k.kosinski@incomtech.eu

Sprzedaż usług
Informacja EuroCert
Tomasz Śliwiński
t.sliwinski@incomtech.eu

Administracja systemami informatycznymi

Robert Rusin
r.rusin@incomtech.eu

Grzegorz Gręda
g.greda@incomtech.eu

Paweł Wasylewicz
p.wasylewicz@incomtech.eu
Skontaktuj się z nami